Поиск

Напишите нам

Условия

Emblem
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
«КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ»
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»
  
ПОРЯДОК
отримання споживачами санаторно-курортних послуг
Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Лермонтовський» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»
 
Місто Одеса
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.    Даний Порядок розроблений на основі чинного законодавства України з метою встановлення єдиного порядку отримання споживачами санаторно-курортних послуг Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Лермонтовський» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

1.2.    В своїй діяльності Санаторій керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про курорти», Правилами користування готелями і аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затвердженими Наказом Державної Туристичної Адміністрації України № 19 від 16 березня 2004 року, та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють діяльність санаторно-курортних закладів.

1.3.        Визначення термінів:

1.3.1.        Санаторій – територія Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Лермонтовський» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», включаючи всі корпуси, спортивні споруди, парк та інші об’єкти, що забезпечують його функціонування (надалі – Санаторій, Оздоровниця).

1.3.2.    санаторно-курортна послуга – послуга з проживання, харчування, лікування (реабілітації) та дозвілля, право на яку підтверджується путівкою (курсівкою) і яка надається споживачу лікувально-оздоровчим закладом (оздоровницею) протягом зазначеної у путівці (курсівці) кількості днів;

1.3.3.    путівка – документ суворої звітності, що є підставою та гарантією отримання споживачем оплаченої санаторно-курортної послуги в оздоровниці, яка реалізувала дану путівку. Путівка має містити інформацію відповідно до вимог, передбачених нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України та чинним законодавством України;

1.3.4.    споживач – особа, яка безпосередньо користується санаторно-курортною послугою;

1.3.5.    грубе порушення правил проживання - ситуація, при якій поведінка споживача перешкоджає адміністрації Санаторію та його персоналу належним чином виконувати свої обов’язки по забезпеченню лікування і відпочинку споживачів, а також дії, які ображають честь та гідність обслуговуючого персоналу, інших споживачів тощо.

1.4.    Споживачі зобов’язані дотримуватись даного Порядку.

1.5.    З метою доведення до відома споживачів положень даного Порядку Санаторій забезпечує розміщення його тексту на видному місці в холі оздоровниці, а також на офіційному інтернет-сайті.

1.6.    Ознайомлення споживача із даними Порядком проводиться в день його заїзду в Санаторій. Факт ознайомлення засвідчується підписом у спеціальному журналі.

1.7.    У випадку придбання споживачем санаторно-курортної послуги на офіційному інтернет-сайті Санаторію факт ознайомлення споживача із даним Порядком підтверджується фактом оплати обраної санаторно-курортної послуги.

2. УМОВИ НАДАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ


2.1.    На лікування в Санаторій приймаються споживачі, які мають належний рівень фізичної активності і здатні до самообслуговування.

2.2.    В Санаторій приймаються особи від 14-х до 75 років.

2.3.    Оформлення лікування споживачів здійснюється при наявності:

документів, що посвідчують особу;

санаторно-курортної карти (форма 072/о), виданої не пізніше 2-х місяців до дати заїзду;

для реабілітаційних відділень - лікарняного листа та виписки з історії хвороби;

для дітей - обмінної санаторно-курортної карти, виданої не пізніше 2-х місяців до дати заїзду, довідки про відсутність контакту дитини з інфекційними хворими, виданої не пізніше 15 днів до дати заїзду, та довідки про щеплення.

2.4.    Санаторій гарантує, що якість наданих санаторно-курортних послуг відповідає вимогам чинного законодавства України в сфері охорони здоров’я.

2.5.    Санаторій гарантує конфіденційність інформації про споживачів, отриманої в процесі надання їм санаторно-курортних послуг.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ


3.1.    Споживачі зобов’язуються:

3.1.1.    дотримуватись даного Порядку;

3.1.2.    берегти майно Санаторію, не допускати його пошкодженню, втрату тощо;

3.1.3.    завчасно повідомити Санаторій про свій виїзд, здати ключі адміністратору;

3.1.4.    дотримуватися морально-етичних норм, утримуватися від вживання алкоголю і нецензурних виразів. Поважати право інших споживачів на відпочинок, не ображати діями і словами обслуговуючий персонал Санаторію;

3.1.5.    у період з 22:00 до 08:00 години дотримуватися тиші і не створювати незручності іншим споживачам Санаторію;

3.1.6.    дотримуватися правил пожежної безпеки на всіх об’єктах Санаторію.

3.2.    Споживачі мають право:

3.2.1.    на отримання інформації про Санаторій, у т.ч. про вартість путівки (путівок) та умови надання санаторно-курортних послуг, про можливість отримання додаткових послуг за окрему плату тощо;

3.2.2.    звертатися до Санаторію з питаннями стосовно якості наданих послуг і при необхідності заявляти претензії щодо якості наданих послуг та вимагати усунення виявлених недоліків.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ САНАТОРІЮ


4.1.    Санаторій зобов’язується:

інформувати споживачів про надання основних і додаткових послуг, форму і порядок їх оплати, дані про режим роботи підприємств громадського харчування та медичного центру, прейскурант вартості надання медичних послуг та їх перелік, дані про органи, що здійснюють захист прав споживачів тощо;

надати споживачам послуги, якість яких відповідає вимогам чинного законодавства України в сфері охорони здоров’я;

перевіряти комплектність і справність обладнання у номерах, а також якість підготовки номерів до вселення;

здійснити заходи по усуненню недоліків у наданні послуг у разі пред’явлення споживачем обґрунтованої вимоги.

4.2.    Санаторій має право:

відмовити споживачу у наданні санаторно-курортних послуг, протипоказаних йому за медичними показаннями;

у разі прояви з боку споживача щодо персоналу або відпочиваючих Санаторію дій, які загрожують безпеці їх здоров’ю або майну, а так само грубого порушення правил поведінки або техніки безпеки, адміністрація має право відмовити йому в подальшому перебуванні на території Санаторію, з обов’язковим складанням акту з даного порушення і запрошенням при необхідності співробітників правоохоронних органів;

у виняткових випадках проводити заміну страв при недопоставці продуктів.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ


5.1.    Санаторій не несе відповідальності за здоров’я споживача у разі вживання ним напоїв і продуктів, придбаних за межами території Санаторію.

5.2.    Санаторій не несе відповідальність за збереження документів, грошей та інших цінних речей, не зданих споживачем на зберігання.

5.3.    Адміністрація Санаторію не несе відповідальність за збереження автотранспорту, що не знаходиться на майданчику, що охороняється, призначеному для розміщення автотранспорту споживачів.

5.4.    У разі, якщо споживач за власним бажанням вирішив достроково залишити Санаторій оплачені ним невикористані санаторно-курортні послуги (путівки, додаткові послуги тощо) відшкодуванню не підлягають, грошові кошти споживачу не повертаються.

5.5.    У разі відмови споживача використовувати окремі послуги, включені у вартість путівки, відшкодування їх вартості Санаторієм не здійснюється, грошові кошти споживачу не повертаються.

5.6.    У разі, якщо споживач придбав окремі санаторно-курортні послуги Санаторію (проживання, харчування, лікувальні процедури тощо), однак в подальшому з власних причин ними не скористався відшкодування їх вартості Санаторієм не здійснюється, грошові кошти споживачу не повертаються.

5.7.    У випадку, якщо споживач після бронювання або викупу путівки з власних причин відмовився від отримання оплачених санаторно-курортних послуг та не повідомив про це Санаторій за 3 (три) дні до дати заїзду відшкодування їх вартості Санаторієм не здійснюється, грошові кошти споживачу не повертаються.

5.8.    Пізній заїзд чи ранній виїзд споживача із Санаторію не є підставою для перерахунку вартості санаторно-курортних послуг (путівки, окремих послуг).

5.9.    Продовження строку отримання санаторно-курортних послуг Санаторію можливе за умови наявності вільних місць в оздоровниці та за додаткову плату згідно діючих на цей час тарифів.

5.5.    В санаторії забороняється:
  •  
5.5.1. залишати у номері сторонніх осіб, а також передавати їм ключ від номеру;
 
5.5.2. залишати малолітніх дітей, без догляду дорослих, допускати їх знаходження без дорослих на вулиці та сходових майданчиках;
 
5.5.3. самостійно усувати неполадки, що виникли під час користування електромережою, електрообладнанням, водопроводом, каналізацією, сантехнікою та іншими предметами, які складають оснащення           готелю;
 
5.5.4. зберігати громіздкі речі, легкозаймисті речі, вибухові, хімічні і радіоактивні речовини, зброю;
 
5.5.5. тримати у номері тварин, птахів, рептилій;
 
5.5.6. палити у приміщеннях і на території санаторію;
 
5.5.7. приносити у їдальню напої, а також продукти тощо;
 
5.5.8. виносити з їдальні посуд, столові прибори, продукти харчування, напої;
 
5.5.9. використовувати трійники і подовжувачі, потужні електроприлади, крім випадків, коли ці прилади входять до обладнання номеру чи видані персоналом санаторію;
 
5.5.10. зберігати  їдкі і отруйні речовини;
 
5.5.11. вчиняти дії, що приносять шкоду навколишньому середовищу;
 
5.5.12.розпивати спиртні напої та знаходитись в нетверезому стані на території санаторію.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


6.1.    У разі виникнення будь-яких спірних питань щодо якості обслуговування, споживач може вирішити їх з менеджером відділу реалізації Санаторію. Якщо питання не може бути вирішено на місці, споживачу необхідно викласти свої побажання в письмовій формі і зареєструвати їх у відділі реалізації. Не виконання цієї умови може служити підставою для повної або часткової відмови у задоволенні претензій.

6.2.    У разі неможливості усунення виявлених недоліків на місці - складається акт у 2-х примірниках і зазначенням зауважень, підписаний споживачем та уповноваженою особою з боку Санаторію.

6.3.    У випадку, якщо сторонам не вдалось вирішити спір шляхом переговорів, він вирішується у встановленому чинним законодавством України порядку.

 
Чайка