Пошук

Напишите нам

Про лабораторію

 

      Контактный телефон - (048)725-10-39
 

Тимчасовий прейскурант на бактеріологічні дослідження

 
№ п/п Найменування  досліджень Ціна послуги з ПДВ
1. Дослідження санітарно-бактеріологічне води 55,00
2. Дослідження санітарно-бактеріологічне на бактерії кишкової палички 35,00
3. Дослідження санітарно-бактеріологічне на золотистий стафілокок 40,00
4. Дослідження санітарно-бактеріологічне лікувальних грязей 100,00
Клінічна бактеріологія
5. Дослідження бактеріологічне на золотистий стафілокок 40,00
6. Дослідження бактеріологічне на визначення бацилоносіїв (виявлення патогенної кишкової мікрофлори) 100,00
7. Cito-тест для виявлення антигенів сальмонел у фекаліях 220,00
8. Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з повним виділенням культур та чутливості до бактеріофагів 220,00
9. Визначення чутливості до антибіотиків 50,00
10. Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з повним виділенням культур та чутливості до бактеріофагів і антибіотиків 270,00
  Дослідження бактеріологічне на наявність збудників та чутливості до антибіотиків і бактеріофагів у таких біоматеріалах:
- зів, ніс, ротова порожнина, ясна, язик;

- мокротиння;
- очі;
- вуха;
- грудне молоко;
- вагіна, уретра, секрет простати;
- висипання на шкірі, фурункули, рани, сеча
190,00
У тому числі:
  А. Дослідження бактеріологічне на кандиди 50,00
  Б. Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, гемофіли, ентеробактерії 100,00

Тимчасовий прейскурант на біохімічні дослідження
 
 
№ п/п Найменування досліджень Ціна послуги з
ПДВ
Досліджувані компаненти
1. Загальний білок 20,00
2. Білкові фракції (альбумін, α1-глобуліни, α2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни, білковий коефіцієнт) 70,00
3. Сіалові кислоти 30,00
4. Серомукоїди 30,00
5. С-реактивний білок 25,00
6. Ревмофактор 25,00
7. Антистрептолізин-О 25,00
8. Холестирин загальний 30,00
9. Тригліцериди 30,00
10. ХС-ЛПНП 15,00
11. ХС-ЛПВП 30,00
12. ХС-ЛПОНП 15,00
13. Індекс антерогенності 15,00
14. β-ліпопротеїди 20,00
15. Протромбіновий індекс 30,00
16. Толерантність пл./гепар. 15,00
17. Коаліновий час 15,00
18. Фібриноген 15,00
19. Активність фібринази 20,00
20. Фібриноліт. активність 15,00
21. АЧТВ 20,00
22. Агрегація тромбоцитів з АДФ 20,00
23. Білірубін загальний 15,00
24. Білірубін прямий 15,00
25. Білірубін непрямий 15,00
26. Тимолова проба 20,00
27. Аспартат-амінотрансфераза  (AST) 25,00
28. Аланін-амінотрансфераза  (ALT) 25,00
29. Лужна фосфатаза 10,00
30. Сечовина 30,00
31. Креатинін 30,00
32. Залишковий азот 10,00
33. Сечова кислота 30,00
34. α-амілаза 30,00
35. ГГТ 35,00
36. МНО (включає протромбіновий час) 60,00
37. Визначення глюкози в сироватці крові 20,00
38. Визначення глюкози в капілярній крові 35,00
39. Взяття капілярної крові 10,00
40. Венопункція 25,00

Комплекси
 
1. Ревмопроби  (Загальний білок, альбумін, α1-глобуліни, α2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни,білковий коефіцієнт, сіалові кислоти, серомукоїди, С-реактивний білок, ревмофактор, антистрептолізин-О) 200,00
2. Ліпідограма (Холестирин загальний, тригліцириди, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПОНП, індекс антерогенності) 130,00
3. Коагулограма (Протромбіновий індекс, толерантність пл./гепар., коаліновий час, фібриноген, активність фібринази,  фібриноліт. активність, АЧТВ, агрегація тромбоцитів з  АДФ) 150,00
4. Печінкова проба (Загальний білок, білірубін по фракціям, тимолова проба,  AST, ALT,  лужна фосфатаза) 100,00
5. Ниркові проби (Сечовина, креатинін, залишковий азот, сечова кислота) 100,00
6. Загальний білок+ білкові фракції 90,00
7. Холестирин загальний + тригліцериди 70,00
8. С-реактивний білок + ревмофактор + антистрептолізин-О 90,00
9. Протромбіновий індекс + фібриноген 50,00
10. Протромбіновий індекс + МНО (включає протромбіновий час) 60,00
11. Сіалові кислоти + серомукоїди 80,00
12. α-амілаза + глюкоза 50,00
13. AST + ALT 60,00
14. Печінкова проба  + глюкоза + ліпіди 250,00
 
Тимчасовий прейскурант на клінічні дослідження
 
№ п/п Найменування досліджень Ціна послуги з ПДВ
Гематологія
1. Загальний аналіз крові розгорнутий 100,00
2. Загальний аналіз крові 80,00
3. Загальний аналіз крові трійка 50,00
4. Визначення тромбоцитів 30,00
5. Дослідження малярійних плазмодій 50,00
6. Час згортання капілярної крові по Сухарєву 30,00
7. Тривалість кровотечі по Дукє 30,00
Дослідження сечі
8. Загальний аналіз сечі 80,00
9. Аналіз сечі по Нечіпоренко 50,00
10. Аналіз сечі по Амбурже 50.00
11. Аналіз сечі по Зимницькому 70,00
12. Визначення добової протеїнурії 50,00
13. Визначення глюкози і кетонових тіл в сечі 50,00
14. Уролейкограма 70,00
Дослідження кала
15. Копрограма (включає дослідження на приховану кров, на яйця гельмінтів та найпростіші) 170,00
16. Дослідження кала на яйця гельмінтів та найпростіші 80,00
16.1. Дослідженнякала на найпростіші (лямблії, амеб) 40,00
16.2 Дослідження кала на яйця гельмінтів 40,00
17. Зішкріб на ентеробіоз 35,00
18. Дослідження кала на приховану кров 60,00
19. Cito-тест для виявлення антигенів лямблій у фекаліях 190,00
20. Cito-тест для виявлення прихованої крові у калі 150,00
21. Cito-тест для виявлення антигенів Helicobacter pylori у калі 200,00
22. Проба Швахмана 100,00
Дослідження сім´яної рідини
23. Спермограма 160
Мікроскопія мазка
24. Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень у чоловіків 60,00
25. Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень у жінок 60,00
26. Дослідження секрету простати 70,00
27. Виявлення демодекса 80,00
28. Назоцитограма 80,00
 
 
 
 
 
 

 
Чайка