Поиск

Напишите нам

Диференційована програма санаторно-курортного лікування вагітних з прегестозом та прееклампсією легкого ступеня з урахуванням типу центральної гемодинаміки

До найбільш пріоритетних напрямків розвитку сучасного акушерства та гінекології відноситься розробка умов для збереження здоров'я жінок, вирішення питань раціональної тактики ведення вагітності та пологів, визначення шляхів зниження материнської, перинатальної захворюваності та смертності.

У структурі материнської захворюваності і смертності прееклампсія (ПЕ) на протязі багатьох років займає лідируючі позиції. Незважаючи на застосування високоінформативних методів дослідження, виникнення оригінальних лікувально-профілактичних тенденцій і напрямів, частота ПЕ в Україні складає 11-16,8% і не має тенденції до зниження. Синдром затримки розвитку плода (СЗРП) спостерігається в 29,1% випадків. У кожної п'ятої дитини, що народилась від матері з ПЕ, мають місце порушення фізичного і психоемоційного розвитку, значно зростає захворюваність у дитячому віці. У жінок, які перенесли ПЕ, формується хронічна патологія нирок, гіпертонічна хвороба, ендокринні порушення. Наведені дані характеризують ПЕ як надзвичайно актуальну і важливу в медико-соціальному плані проблему.

Важливим компонентом здоров'я вагітної є стан психоемоційної сфери та особливості особистості жінки, що впливають на якість життя і перебіг вагітності. Ці питання не знайшли висвітлення у вагітних з ПЕ.

Викладені обставини вказують на необхідність пошуку нових напрямків лікування, ефективних методів оздоровлення і реабілітації, які б не мали негативного впливу на перебіг вагітності, стан і розвиток плода і новонародженого.

Одним з таких основних напрямків є санаторно-курортне лікування вагітних.

Таким чином, прегестоз і ПЕ у вагітних є не лише суто фізіологічною, медичною проблемою, а і проблемою психофізичного стану та соціальної активності, що потребує її вирішення із застосуванням санаторно-курортних лікувальних факторів.

На підставі результатів про порушення стану центральної гемодинаміки, психоемоційної сфери, особливостей особистості і якості життя вагітних з прегестозом і ПЕ легкого ступеня, а також з урахуванням основних механізмів дії природних і преформованих фізичних факторів, їх дози, інтенсивності, зони впливу, нами розроблені патогенетично обгрунтовані диференційовані програми санаторно-курортного лікування. Санаторно-курортне лікування включало як загальні для всіх вагітних заходи (базову терапію), так і диференційовані, спрямовані на основні патогенетичні ланки розвитку ПЕ, у залежності від типу гемодинаміки (табл. 1).

Проведений аналіз показав високу ефективність розробленої диференційованої програми санаторно-курортного лікування вагітних з прегестозом і ПЕ легкого ступеня. Після проведеного лікування вагітних з прегестозом з покращанням загального стану виписано 93,8% вагітних проти 26,6% вагітних групи порівняння, без змін відповідно 3,1% проти 10,0%, з погіршенням - 3,1% у основній групі і 63,4% вагітних у групі порівняння. Серед вагітних з ПЕ легкого ступеня результати лікування були такими: з покращанням виписано 91,6% вагітних у основній групі і 71% у групі порівняння, без змін - 5,6% і 20,3% відповідно, з погіршенням - 2,8% і 8,7% відповідно. Суттєво меншою була частота скарг: у групі з прегестозом на 50% зросло число вагітних без скарг у основній групі і тільки на 13,3% у групі порівняння. У групі з ПЕ легкого ступеня, після санаторно-курортного лікування, вагітних без скарг стало на 55,6% більше, а у групі порівняння - тільки на 14,3%.

Таблиця 1

Програма санаторно-курортного лікування вагітних
з прегестозом і ПЕ легкого ступеня
 
Загальні заходи (базова терапія): лікувально-охоронний режим, кліматотерапія,    ЛФК, дієтичне харчування, фітотерапія, аромотерапія, музикотерапія, лікувальний масаж комірцевої зони.
Диференційоване лікування
Гіперкінетичний тип кровообігу Еукінетичний тип кровообігу Гіпокінетичний тип кровообігу
Ванни: йодобромні (вміст йоду не менше 5 мг, брому не менше 25 мг     на 1 л води.). Температура    ванн 35-36°С, через день, на курс 8-Ю процедур Ванни: кисневі (вода насичена киснем до 30-40 мг/л.). Температура ванн 35-36°С, через день, на курс 8-10 процедур Ванни: вуглекислі з концентрацією вуглецю до 2 г/л.. Температура ванн 35-36 С, через день,     на курс 8-Ю процедур
Електросон: частота  10 Гц, сила струму 0,5А, 30хв., через день, на курс 10 процедур Електросон:  з частотою 80-100  Гц, сила струму 0,5А, ЗО хв., через день, на курс 10 процедур Електросон: з частотою 80-100 Гц, сила струму 0,5А, ЗО хв., через день, на курс 10 процедур
 
Гальванізація комірцевої зони. Сила струму від 6 до 16 мА, тривалість процедури від 6 до 16 хв., через день, на курс 10 процедур. Апарат „Потік-1". Синусоїдальні модульовані струми (СМС) на шийно-грудний відділ хребта. Режим перемінного току, частота       80-100 ГЦ, глибина    модуляцій 50-75%. Сила  струму - до відчуття          пацієнткою легкої       вібрації під електродами, через день, на курс 10    процедур. Апарат „Ампліпульс-4". Синусоїдальні модульовані струми (СМС) на шийно-грудний відділ хребта. Режим перемінного току, частота 80-100 ГЦ, глибина   модуляцій   50-75%. Сила струму - до відчуття пацієнткою легкої вібрації під електродами, через день, на курс 10 процедур. Апарат „Ампліпульс-4".
 
 
Методи аутотренінгу, психологічної підтримки і психокорекції з урахуванням особливостей особистості і психоемоційного стану вагітної


Значний позитивний ефект санаторно-курортного лікування визначався у поліпшенні матково-плацентарно-плодового кровоточу.

У вагітних під впливом санаторно-курортного лікування спостерігалось зниження виразності проявів акушерської патології.

Вірогідно меншою у вагітних основних груп була частота ускладнень у пологах. Фізіологічними пологами завершилась вагітність у 90,6% жінок. Спостерігалося зниження частоти виконання операції кесаревого розтину у 2 рази. Аномалії пологової діяльності визначалися в 1,3 рази рідше.

Переконливим критерієм ефективності санаторно-курортного лікування було значне покращання основних показників стану.

Застосування програми санаторно-курортного лікування вагітних з прегестозом і ПЕ легкого ступеня сприяє суттєвому покращенню показників центральної гемодинаміки, нормалізації матково-плацентарно-плодової гемодинаміки, БПП, психоемоційного стану вагітних, підвищує якість життя у порівнянні із загальноприйнятими методами лікування.

Впровадження розробленої програми санаторно-курортного лікування дозволяє знизити частоту ускладнень вагітності і пологів: прогресування ПЕ у 3 рази, загрози передчасних пологів у 2,6 рази, анемії у 2,5 рази, дисфункції плаценти у 2 рази, кесаревих розтинів у 2 рази, аномалій пологової діяльності у 1,7 разів, а також запобігти перинатальних втрат.

Висока ефективність розробленої програми диференційованого санаторно-курортного лікування вагітних з прегестозом і ПЕ легкого ступеня дає підставу рекомендувати її до широкого впровадження у практику з метою як лікування, так і профілактики ускладнень вагітності, пологів і перинатальної патології.

І.І. Думік,
ДП«Клінічний санаторій «Лермонтовський»
Чайка